Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. βάσει της εξειδίκευσης των στελεχών και των συνεργατών αυτής είναι:


Τοπογραφικές Μελέτες

· μελέτες αποτυπώσεων και κτηματογραφήσεων,
· μελέτες κτηματολογίου και κτηματολογίου Οδοποιίας,
· σύνταξη πράξεων αναλογισμού και τακτοποιήσεων,
· μελέτες Φωτογραμμετρίας και Φωτοερμηνείας,
··μελέτες Αναδασμών,


Συγκοινωνιακές Μελέτες

· οδοποιία,
· αστική οδοποιία,
· ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι,
· διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων,
· κυκλοφοριακές μελέτες,
· σηματοδοτήσεις - σημάνσεις,
· μελέτες στάθμευσης, κλπ.


Υδραυλικές Μελέτες

· δίκτυα ύδρευσης πόλεων,
· εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης νερού,
· δίκτυα πυρόσβεσης,
· δίκτυα άρδευσης,
· δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,
· εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων,
· διάθεση λυμάτων,
· διευθετήσεις χειμάρρων,
· αντιπλημμυρικά έργα, κλπ.

 

        


Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344 - ΤΗΛ. 2108239053 - FAX 2108834168 e-mail: email@meteva.gr - www.meteva.gr