Ιστορικό

Η εταιρία μελετητών και συμβούλων μηχανικών "ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. - Γραφείο Μελετών Τεχνικών Έργων Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Α.Ε.", ιδρύθηκε το έτος 2000 σαν συνέχεια της "Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Ο.Ε." , με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου νομικού προσώπου, για τη συνένωση της εμπειρίας και της κατάρτισης τόσο των ιδρυτικών στελεχών όσο και των νεότερων συνεργατών.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκπονώντας τοπογραφικές συγκοινωνιακές και υδραυλικές μελέτες.

Οι παράγοντες που αποτελούν εγγύηση για τον εργοδότη είναι:
- Η μεγάλη πείρα των συνεργατών μηχανικών
- Η οργάνωση του Γραφείου
- Ο εξοπλισμός του Γραφείου

Η εκπόνηση της κάθε μελέτης γίνεται συστηματικά και με διακεκριμένα στάδια εργασιών, το καθένα από τα οποία περιέχει προκαθορισμένες εργασίες, την ευθύνη των οποίων φέρει ο μηχανικός του Γραφείου που έχει ορισθεί υπεύθυνος ενώ το συνολικό συντονισμό ασκεί ο Πολιτικός Μηχανικός και Τοπογράφος Εμμανουήλ Βασιλείου

Πρέπει να σημειωθεί ότι δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον ποιοτικό έλεγχο των μελετών , διότι η πείρα έχει διδάξει ότι τεχνικές μελέτες που θεωρούνται κατ' αρχήν άρτιες, παρουσιάζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους , τα οποία οφείλονται στην μη ύπαρξη ποιοτικού ελέγχου κατά το στάδιο της μελέτης.

Η εταιρία έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά κάθε χρόνο, για τη συνεχή αναβάθμιση και ανανέωση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στελέχωση

Το μόνιμο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό της εταιρίας απαρτίζεται από απόφοιτους ανώτατων και ανώτερων ιδρυμάτων, καθώς και τεχνικών σχολών.


Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344 - ΤΗΛ. 2108239053 - FAX 2108834168 e-mail: email@meteva.gr - www.meteva.gr