Ταχυδρομική Δ/νση
Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344

Τηλεφωνική Επικοινωνία
+30 210 8239053

Fax
+30 210 8834168


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο emailmeteva.gr


Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344 - ΤΗΛ. 2108239053 - FAX 2108834168 e-mail: email@meteva.gr - www.meteva.gr