Πρόσκηση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων Δευτέρα 21/06/2018

Ισολογισμός 31/12/2017

Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344 - ΤΗΛ. 2108239053 - FAX 2108834168 e-mail: email@meteva.gr - www.meteva.gr