Πτυχία

Η εταιρία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο ισχύον Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με AM 584 και είναι κάτοχος των κάτωθι μελετητικών πτυχίων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΜΟΝΑΔΕΣ)

16
Τοπογραφικές Μελέτες
E
12
10
Συγκοινωνιακές Μελέτες
E
13
13
Υδραυλικές Μελέτες
Β
2
2
Πολεοδομικές Μελέτες
A
1

Θέτιδος 2 - Γέρακας - Τ.Κ. 15344 - ΤΗΛ. 2108239053 - FAX 2108834168 e-mail: email@meteva.gr - www.meteva.gr