Μελέτες αμιγούς κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)

«Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΛΛΑΣ και ΣΚΥΔΡΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» για λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε. (2015-σήμερα)

Αντικείμενο της μελέτης, η οποία είναι εν ενεργεία, είναι η μελέτη και η δημιουργία ενός ενιαίου και διαρκώς ενημερωμένου συστήματος πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα και τα δικαιώματα πάνω σ αυτά. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία προκαταρκτικού υποβάθρου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην επερχόμενη συλλογή των δηλώσεων. Η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. είναι μέλος της Κοινοπραξίας ΚΤΗΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ ΙΙ, που ανέλαβε το παραπάνω έργο από την   ΕΚΧΑ Α.Ε.

 «Μελέτη Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αναβύσσου, Καλυβιών – Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και για τις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδος, Κουβαρά του Νομού Αττικής και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» για λογαριασμό της εταιρείας Ζαρκαδούλας κ Συνεργάτες Ε.Ε., Σαράντης, Τόλιας και Ν. Ρίζος. (2014-σήμερα)

Αντικείμενο της μελέτης, η οποία είναι εν ενεργεία, είναι η επεξεργασία δηλώσεων, ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και επεξεργασία ενστάσεων, στα πλαίσια της δημιουργίας Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές.

Φάση ΙΙ: Σύμβαση Σ1, Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου Νότιας Περιοχής για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών Συνδέσεων του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ (Εργοδότης ΥΠΟΜΕΔΙ/ Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Κ./Ε.Π.Π., 2013-σήμερα)

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης που είναι ακόμη εν ενεργεία, είναι η αποτύπωση και κτηματογράφηση της νότιας περιοχής που πρόκειται να κατασκευαστεί το Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου και οι περιμετρικές αυτού οδοί, έκτασης περίπου 3.500 στρ. καθώς και των οδικών συνδέσεών του με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ αλλά και παράπλευρο και τοπικό δίκτυο, συνολικού μήκους 12,50χλμ. Επίσης περιλαμβάνεται η περιοχή άρσης εμποδίων Κεφάλα, έκτασης 700 στρ.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, η συλλογή δηλώσεων, έχουν συνταχθεί κτηματολογικά διαγράμματα, πίνακες και πράξεις αναλογισμού και έχουν υποβληθεί προς έγκριση και κήρυξη.

Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα Μαρκόπουλο – Λαύριο) (Εργοδότης ΥΠΟΜΕΔΙ/ ΔΜΕΟη΄, 2009-σήμερα)

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης που είναι ακόμη εν ενεργεία, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς η περιοχή του έργου βρίσκεται σε μεγάλη οικιστική, βιοτεχνική & εμπορική ανάπτυξη και γειτνιάζει με σιδηροδρομικό άξονα, περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Η τοπογραφική μελέτη, περιλαμβάνει την αποτύπωση με σύγχρονη κτηματογράφηση της ζώνης κατάληψης των έργων και των θέσεων των κυκλοφοριακών κόμβων και στη συνέχεια τη σύνταξη κτηματολογίου της οδού.

Στην παρούσα φάση έχει εκπονηθεί Προκαταρκτική Μελέτη σε δύο Ανισόπεδους Κόμβους και Επικαιροποίηση Προμελέτης για το δίκτυο των Παράπλευρων οδών. Επίσης έχουν μελετηθεί και εγκριθεί σε φάση Οριστικής επτά Ισόπεδοι κόμβοι, δύο Ανισόπεδοι και δίκτυο παράπλευρων οδών σε μήκος 40 χλμ περίπου, καθώς επίσης έχουν συνταχθεί μελέτες σήμανσης ασφάλισης και φωτεινής σηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι για την πληρότητα της μελέτης, στα πλαίσια της σύμβασης εκπονήθηκαν μελέτες τεχνικών έργων, υδραυλικές και περιβαλλοντικές μελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες, καθώς και Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ενώ τον συντονισμό του συνόλου των αναδόχων έχει αναλάβει η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.

Μελέτη αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Πύργου – Ολυμπίας (Εργοδότης ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., 2009-2012)

Το αντικείμενο της μελέτης η οποία έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, περιελάμβανε μέτρηση φωτοσταθερών σημείων, τη σύνταξη φωτογραμμετρικών υποβάθρων σε όλη τη διαδρομή της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Πύργου – Ολυμπίας και Ολυμπίας – Κατάκολου και στη συνέχεια την αποτύπωση με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους της ζώνης διέλευσης.

Η συγκοινωνιακή μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί και περιελάμβανε την προμελέτη της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής σε μήκος 119 χλμ. και τη βελτίωση των γεωμετρικών της χαρακτηριστικών με σκοπό την μετατροπή της σε γραμμή υψηλών ταχυτήτων. Επίσης αφορούσε στην αποκατάσταση του κάθετου και παράπλευρου οδικού δικτύου και την ανισοπεδοποίηση αρκετών υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων της γραμμής.

Η σύμβαση αφορούσε επίσης σε περιβαλλοντικές, στατικές και υδραυλικές μελέτες.

Χαρτογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες κατά μήκος της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (Εργοδότης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2001-2003)

Η μελέτη αφορούσε σε Τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή κατολίσθησης Μουτσάρας του τμήματος Α.Κ. Ιωαννίνων – Γέφυρας Αράχθου (Τμήμα 2.3) της Εγνατίας οδού, καθώς και την εγκατάσταση δικτύου και μετρήσεις μικρομετακινήσεων στο τμήμα 1.3.1 και έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Προφήτη Ηλία Ν. Βοιωτίας (Εργοδότης Ν. Α. Βοιωτίας, 1999-2005)

Το αντικείμενο της μελέτης, η οποία έχει ολοκληρωθεί, ήταν η λεπτομερής αποτύπωση της έκτασης του αγροκτήματος που ανέρχεται σε 6.000 στρ., η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων και η επεξεργασία τους, η δόμηση και διαχείριση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, η αναδιανομή της γης και η τελική εφαρμογή των νέων έργων και ιδιοκτησιών στο αγρόκτημα. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους δικαιούχους.

Προμελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής εγγειοβελτιωτικών έργων Μποϊδά – Μαυρή Πρεβέζης (Ν. Α. Πρεβέζης/ Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, 1999-2002)

Η Τοπογραφική μελέτη περιελάμβανε την Παραγωγή φωτογραμμετρικών, τοπογραφικών διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5000 σε έκταση 24,1 χλμ², καθώς και επίγειες τοπογραφικές εργασίες κλίμακας 1:500 και 1:2000 ζωνών υφιστάμενων τάφρων. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Αγγελοκάστρου, Χρυσοβεργίου, Σταμνάς, Νεοχωρίου, Μάστρου, Λυσιμαχείας, Ελληνικών, Γουρνιάς, Αγίου Ηλία Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Εργοδότης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., 1998-2001)

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων με χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων, επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων, για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, τον χωρικό εντοπισμό των ακινήτων και τη δόμηση ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. Ενδιάμεσα στάδια της μελέτης ήταν η μέτρηση φωτοσταθερών σημείων, η αποκατάσταση των προσανατολισμών, επίλυση αεροτριγωνισμού, παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και φωτομωσαϊκών, παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους, επεξεργασία δηλώσεων, η παραγωγή αποσπασμάτων, η συλλογή και επεξεργασία ενστάσεων κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι ορθοφωτοχάρτες ήταν σε κλίμακα 1:5000 σε έκταση 320.000 στρ., ενώ τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα ήταν σε κλίμακα 1:1000 και σε έκταση 8500 στρ. Τα δικαιώματα στο έργο ήταν 42.000. Το έργο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και παραληφθεί από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και τα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία.

Τοπογραφικές και Κτηματογραφικές Εργασίες στη λεκάνη κατάκλισης φράγματος Συκιάς. (Εργοδότης ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΔΕ Αχελώου, 1997-1998)

Το αντικείμενο της μελέτης περιελάμβανε την τοπογραφική αποτύπωση και τη σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:1000 και πινάκων αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που επρόκειτο να απαλλοτριωθούν καθώς βρίσκονταν στη λεκάνη που θα κατέκλυζε ο ποταμός Αχελώος μετά την κατασκευή του φράγματος Συκιάς. Η έκταση που αποτυπώθηκε συνολικά ήταν 15.000 στρ. και αφορούσε 15 κοινότητες. Στις περιοχές που η γη ήταν μικροτεμαχισμένη, ακολουθήθηκαν επίγειες μέθοδοι αποτύπωσης ενώ η υπόλοιπη έκταση αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά. Ορισμένες θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος αποτυπώθηκαν σε κλίμακα 1:200. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ρυμοτομική μελέτη και εφαρμογή παραθεριστικού οικισμού περιοχής Αγίου Αιμιλιανού Δήμου Κρανιδίου Ν. Αργολίδος (Εργοδότης Οικοδομικός Συνεταιρισμός υπαλλήλων εταιρείας λιπασμάτων, 1992)

Σύνταξη ρυμοτομικής μελέτης, εφαρμογή της στο έδαφος και χάραξη νέων ιδιοκτησιών.

Συνδυαστικές μελέτες των κατηγοριών 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) & 13 (Υδραυλικές Μελέτες)

Μελέτη Εθνικής Οδού Κυκλώματος Πηλίου (Εργοδότης Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2002-2015)

Η μελέτη αφορούσε δύο τμήματα της Ε.Ο. Κυκλώματος Πηλίου, το τμήμα Καλαμάκι – Ζαγορά μήκους 27 χλμ. σε επίπεδο Αναγνωριστικής Μελέτης για τη διερεύνηση δυνατότητας βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης ή της υιοθέτησης εναλλακτικών διαδρομών, καθώς και το τμήμα Μαλάκι – Κορόπη μήκους 8χλμ. για την παράκαμψη των παραλιακών οικισμών και τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της διατομής, για το οποίο είχε εγκριθεί Προμελέτη οδού και Προκαταρκτική μελέτη σε επτά Ισόπεδους Κόμβους και εξετάζονται παραλλαγές της χάραξης.

Η σύμβαση περιελάμβανε τοπογραφικές, στατικές, γεωλογικές-γεωτεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ενώ συντονιστής του έργου ήταν η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.

Μελέτη οδού Αφράτι – Πισσώνας Ν. Εύβοιας και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Εργοδότης Ν. Α. Ευβοίας, 1998-2005)

Η τοπογραφική μελέτη περιελάμβανε την αποτύπωση και κτηματογράφηση της ζώνης του έργου μήκους 14χλμ. και εν συνεχεία τη σύνταξη της μελέτης κτηματολογίου της υπό μελέτης οδού.

Η συγκοινωνιακή μελέτη περιελάμβανε Αναγνωριστική & Οριστική μελέτη για την οδό μήκους 12 χλμ. και τέσσερεις Ισόπεδους Κόμβους.

Η υδραυλική μελέτη αφορούσε στα έργα προστασίας του σώματος της οδού από τις πλημμυρικές παροχές του ποταμού Λήλαντα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με την οδό. Οριστική υδραυλική μελέτη οδού και ισόπεδων κόμβων – διευθέτηση ρέματος – αποκατάσταση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου

Σημειώνεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έχει ήδη κατασκευαστεί και δοθεί στην κυκλοφορία.

Η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. είχε αναλάβει τον συντονισμό των γραφείων μελετών της σύμπραξης.

Αποχέτευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Εργοδότης Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων, 2002-2005)

Η τοπογραφική μελέτη περιελάμβανε την αεροφωτογράφηση, τον τριγωνισμό και τη μέτρηση φωτοσταθερών, τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών στους Δήμους Νεβρόπολης Αγράφων, Πλαστήρα, Ιτάμου και Μητρόπολης του Ν. Καρδίτσας, στους οικισμούς Κρυονερίου, Κουτσοδήμου, Καλυβίων, Καλυβίων Φυλακτής, Πεζούλας, Φυλακτής, Νεράιδας, Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη, Νεβρόπολης, Κερασιάς, Μεσενικόλα και Μορφοβουνίου, συνολικής έκτασης 8.500 στρ. σε κλίμακα 1:1000.

Η υδραυλική μελέτη περιελάμβανε Προκαταρκτική και Οριστική Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών στη λεκάνη απορροής της τεχνητής λίμνης Πλαστήρα.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Παράλληλα εκπονήθηκαν μελέτες στους τομείς των Χημικοτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Στατικών, ενώ τον Συντονισμό της μελέτης είχε αναλάβει η ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.

Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Εργοδότης Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων, 2003-2005)

Τοπογραφικές εργασίες για τις ανάγκες του Υδραυλικού έργου. Η Υδραυλική μελέτη αφορούσε στην Προκαταρκτική μελέτη του εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης και του διυλιστηρίου πόσιμου νερού. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Η μελέτη συμπεριελάμβανε και αντικείμενο στατικό, χημικοτεχνικό, περιβαλλοντικό και ηλεκτρομηχανολογικό ενώ τον συντονισμό είχε αναλάβει η ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.

Μελέτη βελτίωσης οδού του τμήματος Μικρό Ελευθεροχώρι Ελασόνας – Τριγωνικό Κοζάνης της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (Εργοδότης ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΔΜΕΟα΄, 1998-2004)

Η τοπογραφική μελέτη περιελάμβανε την αποτύπωση της ζώνης του έργου, συνολικής έκτασης 3600 στρ. σε μήκος 24 χλμ.

Η μελέτη περιελάμβανε Αναγνωριστική μελέτη της οδού σε μήκος 41χλμ., απευθείας Οριστική μελέτη σε μήκος 18 χλμ., Προκαταρκτική μελέτη σε δύο Ανισόπεδους κόμβους και Προμελέτη έξι Ισόπεδων Κόμβων. Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση του έργου, προβλέπονταν στατικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, ενώ τον συντονισμό του έργου είχε αναλάβει η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τμήματα Ράχες – Αγ. Θεόδωροι & Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός (Εργοδότης ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΔΜΕΟα΄, 1991-1996)

Πρόκειται για τη μελέτη τμημάτων του ΠΑΘΕ σε μήκος 47χλμ. Το έργο αφορούσε επίγειες τοπογραφικές εργασίες της ζώνης του αυτοκινητοδρόμου, του κάθετου και παράπλευρου οδικού δικτύου και των ανισόπεδων κόμβων σε κλίμακα 1:500, καθώς και πράξεις αναλογισμού.

Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση του έργου, προβλέπονταν στατικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, ενώ τον συντονισμό του έργου είχε αναλάβει η Εταιρεία ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Μελέτες αμιγούς κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες)

Μελέτη οδοποιίας και κυκλοφορίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Γ. Παπανδρέου (Ανθέων), στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. (Εργοδότης SALONICA PARK Α.Ε., 2005)

Μελέτη οδοποιίας και κυκλοφορίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, επί των οδών Παπαναστασίου – Κ. Καραμανλή (Ν. Εγνατία) – Κλεάνθους, στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. (Εργοδότης SALONICA PARK Α.Ε., 2005)

Πλήρης μελέτη αυτοκινητοδρόμου Λαμίας – Φαρσάλων – Λαρίσης επί συνολικού μήκους 107 χλμ. (Εργοδότης ΥΔΕ Γ2, 1974-1978)

Η μελέτη περιελάμβανε τριγωνισμό και μέτρηση φωτοσταθερών σημείων, την επίγεια αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 της ζώνης διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου επί μήκους 35χλμ. για την παραγωγή χαρτών. Εκπονήθηκε ως το στάδιο της Προμελέτης και συμπεριελάμβανε εννιά Ανισόπεδους κόμβους και δύο σήραγγες μήκους 1500 και 300μ.

Οριστική Μελέτη οδών από Πολύχνιτο μέχρι Σκάλα Πολυχνίτου και τμήματος της υπ΄ αρ. 8 επαρχιακής οδού Μανταμάδου – Κάπης Ν. Λέσβου, συνολικού μήκους 16 χλμ. (Εργοδότης Ν.Τ. Λέσβου, 1971-1974)

Επίγεια αποτύπωση ζώνης της υφιστάμενης οδού καθώς και βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διερεύνηση παραλλαγών.

Μελέτη δικτύου οδών παραθεριστικού οικισμού Παλαιάς Φώκαιας Αττικής επί μήκους 12 χλμ. (Εργοδότης Συνεταιρισμός ΑΤΕ, 1969-1971)

Εφαρμογή του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου και μελέτη των οδών.

Πλήρης μελέτη οδού Ιτέας – Μπράλλου – Θερμοπυλών μετά διακλαδώσεως προς Δελφούς, μήκους 80 χλμ. (Εργοδότης ΥΔΕ Γ2, 1968-1972)

Τριγωνισμός και φωτοσταθερά για εκπόνηση χαρτών κλ. 1:5000. Αποτύπωση ζώνης κλ. 1:500. Η μελέτη περιελάμβανε επίγεια αναγνώριση και σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων. Στη συνέχεια εκπονήθηκε προμελέτη και οριστική μελέτη της οδού.

Μελέτες Υπηρεσιών Συμβούλου Έργων Οδοποιίας συνδυαστικών κατηγοριών 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) &13 (Υδραυλικές Μελέτες)

Υπηρεσίες Συμβούλων – Οίκων για την εκπόνηση μελετών του τμήματος Σιάτιστα Ράχες από Χ.Θ. 0+000 έως 10+300 της οδικής αρτηρίας Σιάτιστα – Νέο Κωσταράζι του κάθετου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή (τμήμα 45.1.1) της Εγνατίας οδού. (Εργοδότης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2002-2004)

Η τοπογραφική μελέτη περιελάμβανε την αποτύπωση και κτηματογράφηση της ζώνης του έργου σε μήκος 11 χλμ. και εν συνεχεία τη σύνταξη της μελέτης κτηματολογίου – πράξεων αναλογισμού της υπό μελέτη οδού.

Η συγκοινωνιακή μελέτη αφορούσε στην οριστική μελέτη του κάθετου άξονα σε μήκος 12χλμ. του παράπλευρου δικτύου οδών, στην προμελέτη και οριστική μελέτη του Νέου Ανισόπεδου Κόμβου Σιάτιστας, τριών Ισόπεδων Κόμβων, μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης του έργου και τη σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Επίσης η Εταιρεία ως ανάδοχος της υδραυλικής μελέτης εκπόνησε την οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του έργου, μελέτη διευθέτησης του ρέματος Άλκη στην περιοχή του Νέου Ανισόπεδου Κόμβου Σιάτιστας, μελέτη Μονάδας Ελέγχου Ρύπανσης, μελέτες μικρών οχετών κ.λπ. Σημειώνεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έχει ήδη κατασκευαστεί και δοθεί στην κυκλοφορία.

Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνονταν επίσης στατικές, γεωλογικές & γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, ηλεκτρομηχανολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Υπηρεσίες Συμβούλου – Οίκου μελετών για την εκπόνηση μελετών τεχνικών σε διάφορες θέσεις του κυρίως άξονα της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. (Εργοδότης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 2001-2006)

Η μελέτη αφορούσε στον έλεγχο και τη συμπλήρωση των τοπογραφικών υποβάθρων στις περιοχές μελέτης των: α. γέφυρα Γ4 στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας οδού, που εκτείνεται από την Κρυσταλλοπηγή ως την Ψηλοράχη και β. Άνω διάβαση στη Χ.Θ. 5+920 στο τμήμα 4.1.1s που εκτείνεται από την Παναγιά ως τα Γρεβενά. Επίσης σε υπηρεσίες Συμβούλου κατηγορίας 10 για τις οριστικές μελέτες τεχνικών (έλεγχος και τροποποιήσεις χάραξης, διατομών, επικλίσεων και έλεγχος συμβατότητας με ΟΜΟΕ & ΟΣΜΕΟ). Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Μελέτες κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες)

Μελέτη βελτίωσης του συνοριακού σταθμού Πυθίου (Εργοδότης ΟΣΕ Α.Ε., 2002-2004)

Προμελέτη και οριστική μελέτη υδραυλικών έργων

Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου περιοχής Πολιτσιών Ν. Ιωαννίνων (Εργοδότης ΕΤΜΕΥΠ Ο.Ε., 1988)

Μελέτη αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κοινότητας Επταλόφου (Εργοδότης Ν. Α. Φωκίδας, 1986-1989)

Η μελέτη περιελάμβανε επίγεια τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 της κοινότητας Επταλόφου και της γύρω δομημένης περιοχής, με σκοπό τη μελέτη αποχέτευσης. Ακολούθησε η μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού και του βιολογικού καθαρισμού.

Μελέτη υπεδάφιας διάθεσης αποβλήτων βιομηχανικού σφαγείου Αγρινίου (ΜΕΤΕΚ Α.Ε., 1986)

Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς Ρόδου (Εργοδότης ΕΤΜΕΥΠ Ο.Ε., 1985)

Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σαλαμίνας (Εργοδότης Δήμος Σαλαμίνας, 1980-1985)

Η μελέτη αφορούσε τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 οδών της πόλεως της Σαλαμίνας και Παλουκιών καθώς και του ενδιάμεσου εγκεκριμένου σχεδίου καθώς και του οικισμού των Αμπελακίων με σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό.

Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων Ελικοδρομίου Μαραθώνα (ΥΕΑ, 1980-1981)

Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης.

Μελέτες κατηγορίας 2 (Πολεοδομικές Μελέτες)

Μελέτη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας “Λόφος Κυνοσάργους” (συνοικία Δουργούτι) του Δήμου Αθηναίων και της ενότητας 2 του Δήμου Δάφνης. (Εργοδότης Δήμος Αθηναίων/ Δ/νση Σχεδίου Πόλεως – Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, 2005-σήμερα)

Πολεοδομική μελέτη Ποτού και Πευκαρίου Κοινότητας Θεολόγου, Νήσου Θάσου Ν. Καβάλας. (Εργοδότης ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας, 1995-2000)

Η μελέτη περιελάμβανε κτηματογράφηση σε έκταση 1953 στρ. και λοιπές τοπογραφικές εργασίες.

Μελέτη πολεοδόμησης κοινότητας Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας. (Εργοδότης Περιφερειακή Διοίκηση Λακωνίας/ ΤΥΔΚ, 1998-2000)

Η μελέτη περιελάμβανε Τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες σε έκταση 700 στρ. καθώς και τη σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άτταλης (Εργοδότης Κοινότητα Άτταλης, 1996)

Πολεοδομική μελέτη Ποτού και Πευκαρίου Κοινότητας Θεολόγου, Νήσου Θάσου Ν. Καβάλας (Εργοδότης ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας, 1995)

Μελέτη πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής “ΟΥΛΕΝ” Δήμου Κηφισίας (Εργοδότης Δήμος Κηφισιάς, 1988-1989)

Η μελέτη περιελάμβανε τριγωνισμό, επίγεια αποτύπωση και κτηματογράφηση κλίμακας 1:500 σε έκταση 410 στρ. καθώς και πράξη εφαρμογής. Το έργο έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Διάφορες μελέτες

Υπηρεσίες για τη Β΄ φάση του Διαγωνισμού για το Έργο «Σύμβαση Παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ και κλάδος ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ» (2005-2006)

Υποστηρικτικές μελέτες για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του διαγωνισμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν: Οδικές χαράξεις και διατομές (βελτιστοποίηση και εναλλακτικές λύσεις), τυπικές διατομές, σήραγγες και κόμβοι, χωματουργικά και διαγράμματα κίνησης γαιών, οδοστρώματα με εναλλακτικές διατομές, πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμιση υφιστάμενων οδοστρωμάτων, τοίχοι περιβαλλοντικά απαιτούμενοι, περιφράξεις, ασφάλιση και φωτεινή σηματοδότηση, δευτερεύοντες δρόμοι ΣΕΑ και δρόμοι στάθμευσης, χοάνη διοδίων, κρασπεδώσεις, πεζόδρομοι και πλακοστρώσεις, σχεδιασμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οδικές παρακάμψεις, χρήση λωρίδων κυκλοφορίας και προμετρήσεις.

Στις υποχρεώσεις της σύμβασης παραχώρησης του έργου συμπεριλαμβάνονταν:

– Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 100 χλμ.

– Η λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη μήκους 81 χλμ. – Η λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο: Σήραγγα Ραψομάτη και προσπελάσεις μήκους 13,5 χλμ. και Παραδείσια – Τσακώνα μήκους 11 χλμ.